Rýchle pôžičky | Euro Pohotovosť Online

Ochrana osobných udajov

Ochrana osobných údajov

ePohotovost.sk rešpektuje vaše súkromie a je zaviazaná chrániť vaše súkromie v súlade so zákonom ?. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon).

Informácie, ktoré o Vás zbierame

Zaznamenávame len tie informácie, ktoré nám pomôžu pri poskytovaní služieb, ktoré od nás požadujete. Nebudeme uchovávať Vaše osobné údaje dlhšie, než je nevyhnutné na poskytovanie služby alebo ako to vyžaduje zákon.

Log súborov

Rovnako ako väčšina štandardných serverov, webových stránok, ktoré používame log súbory. To zahŕňa internetový protokol (IP) adresy, typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), s odkazom / výstupné stránky, typ platformy, dátum / čas a počet kliknutí na analýzu trendov, správu webu, monitorovanie pohybu užívateľa , demografické informácie pre súhrnné využitie. IP adresy atď.  nie sú spojené s osobnými  identifikačnými údajmi.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Vaše údaje neposkytneme žiadnej tretej strane okrem tých, ktoré od nás vyžaduje platná legislatíva. Môžeme tiež zbierať a odovzdávať štatistické údaje o našich užívateľoch a ich preferenciách. Tieto štatistické údaje sú však anonymné a neidentifikujú jednotlivých užívateľov.

Cookies

Cookie je časť dát uložených na počítači užívateľa spojený s informáciami o užívateľovi. Naše stránky nepoužívajú cookies. Avšak, niektorí z našich obchodných partnerov používajú cookies na našich stránkach (napríklad inzerenti). Avšsak, my nemáme prístup alebo kontrolu nad týmito cookies. Ak chcete vypnúť cookies, môžete tak urobiť prostredníctvom individuálnych možností prehliadača.

Dáta generované súbormi cookies o využívaní webových stránok vrátane IP adresy sú prenesené do Google Analytics. Tieto dáta potom slúžia na vyhodnotenie a monitoring návštevnosti a ďalších štatistík týkajúcich sa portálu ePohotovost.sk. Google nebude spájať návštevníkovu IP adresu so žiadnymi inými zbieranými dátami. ePohotovost.sk ani Google nebudú používať IP adresu na priamu identifikáciu návštevníka webových stránok ani počítača, z ktorého na webové stránky vstúpil. Súčastne nebude spájať žiadne ďalšie získané dáta s osobnými údajmi návštevníka z iných zdrojov, ak ich návštevník neodovzdá  svojou slobodnou vôľou sám.

Návštevník môže svoj internetový prehľadávač nastaviť tak, aby ho upozornil na prevzatie súborov cookies alebo aby súbory cookies vôbec neprijímal. Zakázanie príjmu súborov cookies však môže obmedziť správnu funkcionalitu webových stránok www.ePohotovost.sk.

Odkazy

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné stránky. Uvedomte si prosím, že nie sme zodpovední za ochranu osobných údajov týchto iných lokalít. Odporúčame našim používateľom, aby boli obozretní, keď opustia naše stránky a prečítali si prehlásenie o ochrane súkromia každej webovej stránky, ktorá zhromažďuje osobné údaje. Toto vyhlásenie sa vzťahuje výhradne na informácie zhromaždené na tejto webovej stránke.

Upozornenie o prístupnosti

Ak chcete používať webstránku epohotovost.sk, musíte mať viac ako 18 rokov. Neplnoleté osoby majú zakázané používať túto webovú stránku.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: admin@epohotovost.sk