Rýchle pôžičky | Euro Pohotovosť Online

Porovnanie pôžičiek

Pripravili sme pre Vás veľké porovnanie on-line pôžičiek na rok 2013.

Správnym výberom pôžičky cez internet môžete ušetriť na poplatkoch za vybavenie, alebo získať výhodnejšiu úrokovú sadzbu. Pripravili sme pre Vás veľké porovnanie online pôžičiek na slovenskom trhu. Pôžičky cez internet môžete porovnať podľa dostupnosti ale aj podľa ďalších kritérií ako je výška online pôžičky, typ úveru, doba splatnosti.

cena od do

Button2

 • Doba splatnosti od-do
 • Úve jer určený:
 • Podmienky pre schválenie:
 • Overenie príjmu
 • Potrebné ručenie
 • Možnosť predĺženia splátok
 • Prehľadná zmluva
 • Overené NBS Poskytovateľ pôžičky je zapísaný v registri veriteľov Národnej Banky SR
 • Vybavenie cez internet
 • Poskytovateľ úveru
 • Bonus
Features »
Typ Pô?i?ky
Rýchla Pôžička
75 -350 EUR

nebanková pôžička

 • Doba splatnosti od-do 15, alebo 30 dní
 • Úve jer určený: pre každého občana SR Vhodné riešenie pre tých, ktorí potrebujú rýchly úver, nezamestnaných, ženy na materskej dovolenke. Pri schvaľovaní žiadosti o pôžičku nie je posudzovaný zamestnanecký status žiadateľa.
 • Podmienky pre schválenie: individuálne posúdenie Obchodný zástupca vás obvykle kontaktuje do 24 hodín, stručne s vami preberie vaše potreby a pomery a dohodne pôžičku, ktorá Vám bude vyhovovať. V žiadosti o pôžičku nie je posudzovaný zamestnanecký status žiadateľa. Možné opätovné posúdenie žiadosti.
 • Overenie príjmu NIE schválenie závisí od aktuálnej situácie
 • Potrebné ručenie Nie je potrebné ručenie
 • Možnosť predĺženia splátok ÁNO najneskôr v posledný deň doby splatnosti požiadať o predĺženie doby splatnosti.
 • Prehľadná zmluva Áno, jasné pravidlá
 • Overené NBS ÁNO
 • Vybavenie cez internet ÁNO Pôžičku vybavíte cez náš formulár
 • Poskytovateľ úveru Ferratum
 • Bonus Bezplatné vybavenie Získajte nezáväznú ponuku
HOT
Krátkodobá Pôžička
140 až 1500 EUR

nebanková pôžička

 • Doba splatnosti od-do 45 - 60 týždňov
 • Úve jer určený: pre každého občana SR Krátkodobá Pôžička je riešenie pre tých, ktorí potrebujú nízku hotovostnú pôžičku.
 • Podmienky pre schválenie: individuálne posúdenie Obchodný zástupca vás obvykle kontaktuje do 24 hodín, stručne s vami preberie vaše potreby a pomery a dohodne pôžičku, ktorá Vám bude vyhovovať. V žiadosti o pôžičku nie je posudzovaný zamestnanecký status žiadateľa. Možné opätovné posúdenie žiadosti.
 • Overenie príjmu NIE schválenie závisí od aktuálnej situácie
 • Potrebné ručenie Nie je potrebné ručenie
 • Možnosť predĺženia splátok ÁNO Vyžaduje sa kontaktovať obchodného zástupcu. Ak ste už mesačnú splátku uhradili a bol Vám vyčíslený poplatok za upomienku, je nutné kontaktovať zástupcu, s ktorým preberiete ďaľšie možnosti.
 • Prehľadná zmluva Áno, jasné pravidlá nie su účtované žiadne ďaľšie poplatky
 • Overené NBS ÁNO
 • Vybavenie cez internet ÁNO Pôžičku vybavíte cez náš formulár
 • Poskytovateľ úveru Provident
 • Bonus Bezplatné vybavenie Získajte nezáväznú ponuku
HOT
Extra Pôžička
od 300 do 4 300 EUR

nebanková pôžička

 • Doba splatnosti od-do 24 až 84 mesiacov Po?et mesiacov, počas ktorých budete pôžičku splácať, záleží na Vás.
 • Úve jer určený: pre zamestnancov, dôchodcov aj pre samostatne zárobkovo činné osoby.
 • Podmienky pre schválenie: individuálne posúdenie Pre získanie pôžičky musíte mať viac než 23 rokov a vlastniť platný občiansky preukaz SR. Pôžička je určená pre zamestnancov, dôchodcov aj samostatne zárobkovo činné osoby.
 • Overenie príjmu ÁNO Pri žiadosti je potrebný platný občiansky preukaz SR a jeden ďalší doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný preukaz). Ak ste zamestnaný alebo SZČO, pripravte si údaje o firme - presný názov, adresu, telefón
 • Potrebné ručenie Nie je potrebné ručenie
 • Možnosť predĺženia splátok NIE - dohoda
 • Prehľadná zmluva Áno, jasné pravidlá
 • Overené NBS ÁNO
 • Vybavenie cez internet ÁNO Pôžičku vybavíte cez náš formulár
 • Poskytovateľ úveru Home Credit
 • Bonus Bezplatné vybavenie Získajte nezáväznú ponuku
HOT
Profi Pôžička
300 EUR - 1500 EUR

nebanková pôžička

 • Doba splatnosti od-do 12 až 48 mesiacov
 • Úve jer určený: so stálym príjmom úver je určený zamestnancom so stálym príjmom (aj pre pracujúcich za hranicami republiky: MR a ?R) dôchodcom (výsluhový dôchodok, renta, invalidný dôchodok, starobný dôchodok, vdovský a sirotský dôchodok) ?eny na MD
 • Podmienky pre schválenie: individuálne posúdenie k žiadosti o úver stačí iba potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu
 • Overenie príjmu ÁNO
 • Potrebné ručenie Nie je potrebné ru?enie
 • Možnosť predĺženia splátok NIE Pokiaľ ste sa dostal do situácie, kedy nebudete môcť uhradiť splátku, kontaktujte neodkladne prideleného úverového poradcu, ktorý s Vami prediskutuje vzniknutú situáciu a navrhne najlepší postup, ako vzniknutú situáciu riešiť.
 • Prehľadná zmluva Áno, jasné pravidlá
 • Overené NBS ÁNO
 • Vybavenie cez internet ÁNO Pôžičku vybavíte cez náš formulár
 • Poskytovateľ úveru Profi Credit
 • Bonus Bezplatné vybavenie Bezplatné vybavenie
HOT
Pre podnikateľov
od 1 500EUR

aj pre živnostníkov

 • Doba splatnosti od-do 12 až 48 mesiacov
 • Úve jer určený: fyzické a právnické osoby
 • Podmienky pre schválenie: individuálne posúdenie Podnikateľ môže mať dlh voči štátu (DÚ, Sociálna poisťovňa) a tento dlh bude v prípade schválenia pôžičky jej vyplatením uhradený Splatnosť už od 1 mesiaca! Výhoda pre tých, ktorí rýchlo "otáčajú" peniaze, a často potrebujú rýchly prekleňovací úver.
 • Overenie príjmu ÁNO individuálne posúdenie každej žiadosti s oh?adom na ekonomickú situáciu žiadateľa a na kvalitu ponúkanej zábezpeky
 • Potrebné ručenie Zábezpeka Výška úveru závisí od hodnoty zábezpeky. Zábezpekou v tomto prípade môze byť hnuteľný alebo nehnuteľný majetok pôžičku je možné tiežzabezpečiťnapr. ručením tretích osôb, zálohou pohľadávky, zálohou cenných papierov a pod.
 • Možnosť predĺženia splátok NIE Pokiaľ ste sa dostal do situácie, kedy nebudete môcť uhradiť splátku, kontaktujte neodkladne prideleného úverového poradcu, ktorý s Vami prediskutuje vzniknutú situáciu a navrhne najlepší postup, ako vzniknutú situáciu riešiť.
 • Prehľadná zmluva Áno, jasné pravidlá
 • Overené NBS ÁNO
 • Vybavenie cez internet ÁNO Pôžičku vybavíte cez náš formulár
 • Poskytovateľ úveru Profi Credit
 • Bonus Bezplatné vybavenie Bezplatné vybavenie
HOT

Sorry, comments are closed for this post.